Booking

Kalendar
LUB
Ekologiczny sposób życia jest bardzo ważny dla wielu ozobowiczów. Kemping Bijar bierze pod uwagę ochronę środowiska w świecie kempingów, dlatego też park kempingowy wprowadził ekologiczną oczyszczalnię ścieków opartą na bazie roślinnej.

Ochrona środowiska - przetwarzanie ścieków za pomocą roślinnych oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków na bazie roślinnej zawiera 3 baseny rozmieszczone kaskadowo, gdzie między 95 a 99% są traktowane poprzez używane biologiczne, chemiczne i fizyczne procesy.

Obróbka odbywa się poprzez działanie drobnoustrojów w korzeniach roślin. Jeden cykl trwa 4 dni i substancje organiczne i mineralne, toksyczne, oddchody i inne bakterie są usuwane ze ścieków obozu. Woda kolorowa jest tak wyczyszczona i czysta, że może być doprowadzona do strumieni, jezior, morza czy też zachowana w kałużach i sztucznych akumulacjach i stosowana do nadwadniania czy też innych podobnych celów.

System nie wymaga żadnej konserwacji z tą różnicą, że nowe nasiona muszą być sadzone okresowo.

Zabiegi na bazie roślin można stosować do oczyszcznia wszystkich ścieków, ale najczęściej stosowane są w:
 • Gospodarstwach, gdzie podłączenie do kanalizacji jest oddalone – zabieg ten jest idealnym rozwiązaniem
 • Ochrony ujęć wody pitnej, wód podziemnych i jezior
 • Uzdatniania wody pitnej
 • Oczyszczania ścieków w małych osiedlach, grup mieszkaniowych, kempingach, ośrodkach turystycznych, gospodarstwach i itp.
 • Ścieki wodne ze stanowisk i depozytów odpadowych
 • Ścieki z autostrad, ochrona przyrody
Oczyszczalnie na bazie roślin używają tylko naturalnych materiałów i oryginalnych organizmów i jest włączony w krajobraz, także jest używany w prawnie chronionych obszarach przyrodniczych (rezerwaty, parki narodowe, parki przyrody).

Zalety przetwarzania ścieków urządzeniami roślinnymi

 • Wykorzystuje prawdziwe rośliny i naturalne materiały
 • Brak nieprzyjemnych zapachów
 • Obróbka jest idealnie włączona w środowisko
 • Oczyszczona woda może być ponownie użyta, niski koszt budowy w porównaniu do niektórych urządzeń mechanicznych
 • Tanie i łatwe utrzymanie
 • Wysoka skuteczność oczyszczania ścieków
 • Żaden mechanizm czy energia jest wymagana do pracy, jest całkowicie naturalnym procesem

W kempingu Bijar wolimy śrdowiskowe podejście do oczyszczalni ścieków, tym samych chroniący środowisko naturalne, a wygląd systemu nie zaburza naturalnej estetyki parku kempingowego. Z tego samego powodu wdrażamy również:

 • redukcja wody w bateriach umywalkowych w celu oszczędzania wody
 • energia elektryczna dla wydajniejszego podgrzewania wody
 • lampy energooszczędne
 • recykling odpadów dostępny dla gości.
Góra strony