Polityka prywatnosci | Kemping Bijar

Booking

Kalendar
LUB
Firma Jadranka turizam d.o.o. szanuje państwa prywatność i przywiązuje ogromną wagę do ochrony prywatności i sposobu używania państwa danych osobowych. Szanujemy i cenimy prywatność każdego odwiedzającego nasze strony internetowe www.camp-bijar.com ("nasze strony internetowe") dlatego będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób tu określony oraz zgodnie z państwa prawami i naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki prywatności, w celu upewnienia się, że zrozumieli państwo jej treść. Państwa zgodę na niniejszą Politykę prywatności uważa się za udzieloną przy pierwszym użyciu naszych stron internetowych. Jeśli nie zgadzają się państwo z niniejszą Polityką prywatności i nie akceptują jej, należy natychmiast zaprzestać korzystać z naszej strony internetowej.
1. DEFINICJE I INTERPRETACJA
W niniejszej Polityce prywatności wymienione terminy posiadają następujące znaczenie: 

„Ciasteczko“oznacza niewielki plik tekstowy na komputerze lub urządzeniu użytkownika, który jest zapisywany podczas korzystania z niektórych części naszej witryny i/lub podczas korzystania z określonych funkcji naszych stron internetowych. Szczegóły dotyczące ciasteczek internetowych, których używamy na naszych stronach internetowych są wymienione poniżej w Rozdziale 14;

„Polityka korzystania z plików cookies“ oznacza zasadnicze elementy Dyrektywy o ochronie  prywatności i komunikacji elektronicznej z 2003 roku;

2. O NAS

Nasze strony internetowe należą i są zarządzane przez firmę Jadranka turizam d.o.o., spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Chorwacji, przy Sądzie gospodarczym w Rijece.

Adres siedziby: Dražica 1, 51550 Mały Lošinj.

Numer podatkowy:25295166877

Email address: dpo@jadranka.hr.

Jesteśmy członkiem spółki Jadranka d.d., Dražica 1, 51550 Mały Lošinj, Chorwacja

3. CO JEST OBJĘTE NINIEJSZĄ POLITYKĄ?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Należy mieć na uwadze, że nie mamy kontroli nad sposobem gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania państwa danych na innych stronach internetowych i zalecamy sprawdzenie polityki prywatności także na innych stronach internetowych, z których państwo korzystają, przed odkryciem swoich danych osobowych.

4. CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są zdefiniowane w Rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie UE 2016/679) („GDPR«) jako ‘wszelkie dane odnoszące się do osoby, której tożsamość została ustalona albo może być ustalona bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności za pomocą identyfikatora’.

Mówiąc prościej, chodzi o każdą informację na temat użytkownika, która umożliwia ustalenie tożsamości. Są to oczywiste dane, takie jak imię i dane kontaktowe, ale także te mniej oczywiste, takie jak numery identyfikacyjne, dane dotyczące lokalizacji i identyfikatory sieciowe

5. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA?
Zgodnie z GDPR mają państwo następujące prawa, które zawsze będziemy starali się chronić:
  • Prawo do bycia informowanym o gromadzeniu i wykorzystywaniu przez nas państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności powinna zawierać wszystkie potrzebne informacje, ale zawsze można skontaktować się z nami w sposób opisany w Rozdziale 15 i dowiedzieć się więcej oraz zapytać o to co państwa interesuje.
  • Prawo dostępu do danych osobowych, które na państwa temat posiadamy. W rozdziale 13 wyjaśnione zostało jak można to zrobić
  • Prawo do korekty danych osobowych, jeśli którakolwiek z danych jest niedokładna lub niekompletna. Mogą państwo skontaktować się z nami, jak wskazano w Rozdziale 15, aby dowiedzieć się więcej.
  • Prawo zapomnienia, tj. prawo do zażądania usunięcia lub zakończenia przetwarzania danych osobowych, które posiadamy. Mogą państwo skontaktować się z nami, jak wskazano w Rozdziale 15, aby dowiedzieć się więcej.
  • Prawo ograniczenia (tj. uniemożliwienia) przetwarzania państwa danych osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania państwa danych osobowych w określonym celu lub celach.
  • Prawo przenośności danych. Oznacza to, że jeśli dali nam państwo swoje dane osobowe bezpośrednio, a my korzystamy z nich za państwa zgodą lub na podstawie wykonania umowy, a dane te są automatycznie przetwarzane, mają państwo prawo zażądać kopii tych danych osobowych do ponownego wykorzystania i przekazania innemu administratorowi.
  • Prawo związane z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i zapewnieniem lepszego doświadczenia użytkownika. Nie wykorzystujemy państwa danych osobowych w ten sposób.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego wykorzystania państwa danych osobowych lub korzystania z wyżej wymienionych praw, mogą się państwo z nami skontaktować w sposób opisany w rozdziale 15 i dowiedzieć się więcej.

  6.  KTÓRE DANE ZBIERAMY?

  W zależności od korzystania przez państwa z naszych stron internetowych, możemy zbierać niektóre lub wszystkie z poniższych danych osobowych i nieosobowych (prosimy o przeczytanie Rozdziału 14 dotyczącego sposobu korzystania z plików cookies i podobnych technologii oraz naszej Polityki korzystania z plików cookies):

 • Dane kontaktowe (imię, e-mail, data urodzenia)
 • Dane do płatności (numery kart płatniczych, adres rozliczeniowy, dane bankowe); 
 • Dane demograficzne (wiek, płeć, kraj i wybrany język);
 • Informacje na temat państwa rezerwacji, pobytu lub przybycia do miejsca zakwaterowania (w tym miejsca, kempingi Jadranka turizam d.o.o., na których przebywaliście, datę przyjazdu i wyjazdu oraz zakupione towary i usługi); 
 • Informacje członkowskie uczestników programu lojalnościowego
 • Kopie naszej korespondencji, jeśli kontaktowali się państwo z nami;
 • Informacje dotyczące państwa zainteresowań i preferencji;
 • Dane związane z użytkowaniem i interakcją z naszymi stronami internetowymi, takie jak adres IP, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny, lista adresów URL od strony początkowej, aktywność na naszej stronie i strona wyjściowa. 
7. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Zgodnie z GDPR musimy zawsze mieć podstawę prawną do wykorzystywania danych osobowych. Może to wynikać z faktu, że informacje są niezbędne do wykonania umowy, ponieważ dali nam państwo zgodę na korzystanie przez nas z państwa danych osobowych lub ponieważ jest to zgodne z naszymi uzasadnionymi interesami biznesowymi. Państwa dane osobowe będą i mogą być wykorzystywane do następujących celów:
 • Dane, które nam państwo przekazują: otrzymujemy i przechowujemy dane, które użytkownik podaje na naszych stronach internetowych lub przekazuje nam w inny sposób, w tym na przykład kiedy przebywa jako gość na naszych kempingach. W większości przypadków to państwo decydują, które dane z nam podzielić, ale nieudostępnienie żądanych informacji może ograniczyć państwa możliwość uczestniczenia w określonych działaniach, dlatego na przykład dane dotyczące płatności są niezbędne w procesie rezerwacji. Podając jakiekolwiek dane osobowe osoby trzeciej (na przykład rezerwując zakwaterowanie innej osobie), przedstawiają się państwo jako osoba upoważniona do zrobienia tego w imieniu tej osoby i udzielenia nam zgody na  użycie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W ten również sposód dają państwo oświadczenie, że te informacje są poprawne.
 • Dane automatyczne: podczas interakcji lub korzystania z naszych stron internetowych i/lub korzystania z dowolnej aplikacji, którą oferujemy na naszych stronach internetowych, otrzymujemy i przechowujemy dane wynikające z państwa aktywności i dane, ktore są automatycznie pobierane z państwa przeglądarki lub urządzenia przenośnego. Na przykład, podobnie jak wiele witryn internetowych, zbieramy określone dane, gdy przeglądarka uzyskuje dostęp do naszych stron internetowych, w tym adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, dane mobilne, odwiedzane strony i czasy dostępu. Te informacje są pomocne podczas komunikacji z użytkownikami i umożliwiają lepsze zrozumienie.
 • Systemy bezpieczeństwa: odwiedzając nasze obiekty noclegowe, mogą być zbierane informacje o państwie za pomocą kamer monitorujących i innych systemów bezpieczeństwa.
 • Dane z innych źródeł: dane o państwie możemy uzyskać także z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, od partnerów marketingowych i stron trzecich. Niektóre z tych osób to biura podróży, firmy lotnicze, firmy zajmujące się obsługą kart kredytowych i inni partnerzy.
 • Limity wieku: Jadranka turizam d.o.o nie gromadzi celowo za pośrednictwem strony internetowej żadnych dannych, które mogą służyć do identyfikacji osób w wieku poniżej 18 lat. Jadranka turizam d.o.o. może zbierać dane osobowe do identyfikacji osób poniżej 18 roku życia w ramach procedury rejestracji gości, ale zawsze za zgodą rodzica lub opiekuna osoby nieletniej.
 • Prowadzenie i zarządzanie państwa Kontem użytkownika;
 • Prowadzenie i zarządzanie państwa dostępem do naszej strony internetowej;
 • Personalizacja i dostosowywanie państwa doświadczeń na naszych stronach internetowych;
 • Dostawa naszych produktów i usług. Państwa dane osobowe są nam potrzebne w celu zawarcia umowy o zakwaterowaniu.
 • Personalizacja i dostosowywanie państwa doświadczeń na naszych stronach internetowych;
 • Komunikacja z państwem. Może to obejmować odpowiadanie na e-mail lub państwa połączenia. 
 • Dostarczanie informacji pocztą e-mail według własnego wyboru (mogą państwo zrezygnować z subskrypcji i zmienić wybór w dowolnym momencie, klikając na link ODWOŁAJ u dołu wiadomości e-mail lub wysyłając osobisty e-mail z prośbą o anulowanie subskrypcji.
 • Analiza korzystania z naszych stron internetowych i zbieranie informacji zwrotnych, w celu umożliwienia nam nam ciągłego ulepszania naszych stron i doświadczenia użytkownika. 
Za państwa zgodą i/lub kiedy jest to zgodne z prawem, państwa dane osobowe możemy wykorzystywać w celach marketingowych, co może obejmować kontakt za pośrednictwem poczty e-mail i telefonu, wiadomości tekstowe i pocztę oraz dostarczanie informacji, nowości i ofert naszych produktów i usług. Nie będziemy wysyłać państwu nielegalnych materiałów marketingowych lub niechcianych wiadomości e-mail. Zawsze będziemy dążyć do pełnej ochrony państwa praw i szanować nasze zobowiązania względem GDPR i Dyrektywy o ochronie  prywatności i komunikacji elektronicznej z 2003 roku i zawsze będzie istniała  możliwość rezygnacji z subskrypcji.

Osoby trzecie, których treść pojawia się na naszych stronach internetowych, mogą używać ciasteczek, jak jest to szczegółowo opisane w Rozdziale 14. Prosimy o przeczytanie Rozdziału 14, aby uzyskać więcej informacji na temat kontrolowania ciasteczek. Należy pamiętać, że my nie możemy kontrolować działań osób trzecich ani danych, które oni gromadzą i wykorzystują i zachęcamy do sprawdzenie ich polityki prywatności. 

Używamy automatycznego systemu/systemów do konkretnych procesów decyzyjnych i zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika. Jeśli w dowolnym momencie chcą państwo zapytać o jakąkolwiek aktywność, którą podjęliśmy na podstawie wyżej wymienionego lub poprosić o "ludzką interwencję" (np. przeląd czynności przez daną osobę zamiast polegania wyłącznie na metodzie automatycznej), GDPR daje państwu do tego prawo. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, mogą się państwo z nami skontaktować, korzystając z informacji w Rozdziale 15.

Dopuszcza się stosowanie następujących metod automatycznego podejmowania decyzji:

  • Wypełniając formularz internetowy na naszych stronach internetowych, państwa dane zostaną zapisane w naszym systemie CMS i pewna historia wyszukiwania naszych stron może być dostępna nam w przyszłości, abyśmy mogli mieć wgląd w państwa predyspozycje. Informacje te możemy wykorzystywać w celu polepszenia kontaktu i udoskonalenia naszej strony internetowej. Jeśli jednak korzystają państwo z wyszukiwania prywatnego, możecie przekazać nam informacje bez ujawniania historii wyszukiwania. Jeżeli nie chcą państwo podać nam danych osobowych, prosimy nie wypełniać formularzy na naszych stronach internetowych.
  • Jeśli dadzą nam państwo swój adres e-mail i zgodę na marketing drogą mailową, niektóre dane zostaną zebrane, na przykład te kiedy i czy nasz e-mail jest otwartay i które linki zostały kliknięte. Te informacje służą do oceny zaangażowania i sukcesu kampanii mailowej.
  • Klikając link do którejkolwiek z tych wiadomości e-mail można umożliwić państwa osobistą identyfikację na naszych stronach internetowych i powstała w ten sposób historia wyszukiwania może być dostępna naszym pracownikom, w celu osiągniecia skuteczniejszego kontaktu i ulepszenia naszej strony internetowej. Jeśli nie chcą państwo tego typu śledzenia, możecie zrezygnować z naszych list mailingowych lub skorzystać z opcji wyszukiwania prywatnego.
8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
W dopuszczalnym prawem zakresie będziemy przechowywać państwa dane osobowe, tak długo ile będzie to konieczne do spełnienia poniższego:
 • cel, w jakim te dane osobowe zostały dostarczone,
 • określone i stałe potrzeby biznesowe, w tym prowadzenie ewidencji,
 • specjalne wymagania prawne i/lub regulacyjne, 
 • wymaga przechowywania zapisów, które mogą być ważne dla wszczęcia dochodzenia regulacyjnego lub aktywnego postępowania prawnego.
 • jeżeli nie ma uzasadnienia dla przechowywania takich danych osobowych, zostaną one z pewnością wymazane, usunięte, zanonimizowane i/lub zablokowane.

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż to konieczne, zgodnie z powodem lub powodami ich pobrania. Kiedy nie będzie już potrzeby przechowywania państwa danych osobowych do celów biznesowych lub prawnych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane. Przechowujemy dane osobowe, które przetwarzamy w imieniu naszych klientów, o ile posiadamy umowę z klientem o przetwarzaniu ich danych, a umowa zawsze podlega wymogom prawnym.

9. JAK I GDZIE PRZECHOWUJEMY I PRZESYŁAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?  
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać i przesyłać wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EEA"). EEA składa się z państw członkowskich UE i Zjednoczonego Królestwa, Norwegii, Islandii i Liechtenstein. Oznacza to, że państwa dane osobowe będą w pełni chronione zgodnie z GDPR lub równoważnymi standardami prawnymi.

Podczas przesyłania państwa danych osobowych stronom trzecim w Stanach Zjednoczonych, mogą one być chronione, jeśli są objęte Polityką prywatności UE-USA. Wymaga ona od osoby trzeciej zapewnienia ochrony danych zgodnie ze standardami podobnymi do tych w Europie. Więcej informacji jest dostępnych na  Komisja Europejska.

Prosimy o skontaktowanie się z nami, w celu uzyskania więcej informacji na temat tego mechanizmu ochrony danych, którego używamy przy przekazywaniu państwa danych osobowych do krajów trzecich. Nasze dane kontaktowe znajdują się w Rozdziale 15. Bezpieczeństwo państwa danych osobowych ma dla nas kluczowe znaczenie, a dla ich ochrony podejmujemy szereg ważnych środków.
10. CZY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nie udostępniamy żadnych danych osobowych stronom trzecim w jakimkolwiek celu, z jednym istotnym wyjątkiem od tej zasady.

W pewnych ograniczonych okolicznościach możemy mieć prawny obowiązek udostępniania pewnych danych osobowych, w tym państwa, jeśli uczestniczymy w postępowaniu sądowym lub wypełniamy obowiązki prawne, nakaz sądowy, czy też działamy na polecenie organu władzy publicznej. 

Możemy udostępniać państwa dane osobowe innym członkom naszej grupy w celu zrealizowania usługi. Obejmuje to spółki zależne i holdingowe oraz ich spółki zależne.

Czasami zawieramy umowy z następującymi stronami trzecimi w celu dostarczenia określonych produktów i usług. Może to obejmować przetwarzanie płatności i marketing. W niektórych przypadkach te strony trzecie mogą wymagać dostępu do niektórych lub wszystkich posiadanych przez nas danych osobowych.

Jeśli strona trzecia wymaga uzyskania państwa pewnych danych osobowych jak wskazano powyżej, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z prawami, naszymi zobowiązaniami i obowiązkami strony trzeciej zgodnie z prawem, jak opisano w Rozdziale 9.

Jeśli przesyłanie państwa danych osobowych odbywa się poza EEA, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia postępowania z państwa danymi osobowymi zgodnie z GDPR, jak opisano w Rozdziale 9.

W pewnych ograniczonych okolicznościach możemy mieć prawny obowiązek udostępniania pewnych danych osobowych, w tym państwa, jeśli uczestniczymy w postępowaniu sądowym lub wypełniamy obowiązki prawne, nakaz sądowy, czy też działamy na polecenie organu władzy publicznej. 

11. W JAKI SPOSÓB MOŻNA KONTROLOWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Co więcej, oprócz praw, które posiadają państwo zgodnie z GDPR, wymienionymi w Rozdziale 5, podczas podawania danych osobowych na naszej stronie internetowej, istnieje możliwość ograniczenia wykorzystania przez nas państwa danych osobowych. W szczególności zamierzamy zapewnić ścisłą kontrolę nad korzystaniem z danych użytkownika w celach marketingu bezpośredniego (w tym możliwość wypisania się z listy mailingowej poprzez kliknięcie linków w naszych wiadomościach e-mail oraz w momencie przesyłania danych).

12. CZY MOŻNA ODMÓWIĆ WPISYWANIA DANYCH?

Mogą państwo uzyskać dostęp do niektórych sekcji naszych stron internetowych bez podawania danych osobowych. Jednak aby korzystać ze wszystkich opcji i funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej, konieczne może być podanie pewnych danych lub zezwolenie na zbieranie określonych danych.

Mogą państwo ograniczyć korzystanie z plików cookie. Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 14 oraz w naszej Polityce plików cookie.

13. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Jeśli chcą państwo wiedzieć, które z danych osobowych posiadamy, można zwrócić się do nas o szczegóły dotyczące tych danych i ich kopii (jeśli posiadamy państwa dane osobowe). Jest to znane jako "prośba respondenta o dostęp do danych".

Wszystkie wnioski o udzielenie dostępu przez respondentów muszą być sporządzone na piśmie i przesłane pocztą elektroniczną lub pocztą na adresy podane w Rozdziale 15. 

W zasadzie nie ma opłaty za żądanie respondenta dotyczące dostępu do danych. Jeśli państwa prośba jest "bez wątpienia bezpodstawna lub przesadzona" (na przykład jest powtarzana wielokrotnie), mogą pojawić się koszty administracyjne związane z odpowiedzią na prośby.

Na państwa żądanie odnośnie dostępu do danych odpowiemy w ciągu miesiąca od otrzymania. Naszym celem jest dostarczenie wyczerpującej odpowiedzi wraz z kopią danych osobowych w określonym terminie. W niektórych przypadkach państwa prośba może być bardziej złożona i może potrwać to dłużej, maksymalnie do trzech miesięcy, od daty otrzymania zgłoszenia. Będą państwo w pełni poinformowani o przebiegu procesu dostarczania odpowiedzi.

14. JAK UŻYWAĆ CIASTECZEK?

Nasze witryny internetowe mogą przystępować i korzystać z określonych ciasteczek pierwszej strony na komputerze lub urządzeniu użytkownika. Pliki cookie pierwszej strony są bezpośrednio zapisywane i wykorzystywane przez nas. Używamy plików cookie, aby ułatwić dostęp i zwiększyć komfort korzystania z naszych stron internetowych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości produktów i usług. Starannie wybraliśmy pliki cookie, których używamy i podejmujemy kroki w celu zapewnienia ochrony i poszanowania państwa prywatności i danych osobowych w każdym momencie.

Korzystając z naszych stron internetowych na komputerach i urządzeniach, mogą państwo również otrzymywać określone pliki cookie stron trzecich. Pliki cookie stron trzecich to te pochodzące ze stron internetowych, usług i/lub stron trzecich, a więc nie od nas. Pliki cookie stron trzecich są używane na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia lepszego komfortu użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie poniżej. Ciasteczka internetowe nie są niezbędne do działania naszej strony internetowej, a odrzucenie zgody użytkownika na ciasteczka na stronie internetowej w żaden sposób nie wpłynie na korzystanie i użycie naszych stron internetowych

Wszystkie pliki cookie używane na naszej stronie są wykorzystywane zgodnie z obowiązującą Ustawą o plikach cookies.

Przed zapisaniem pliku cookie na państwa komputer lub urządzenie, otworzą się okna pop-up z prośbą o zapisanie pliku cookie. Dając zgodę na zapisanie pliku cookie, umożliwiają nam państwo świadczenie najlepszej możliwej obsługi i doświadczenia z użytkowania. Użytkownik może również odmówić zapisania plików cookie ale niektóre funkcje naszych witryn mogą nie działać w pełni.

Niektóre funkcje naszych stron internetowych zależą od plików cookie. Ustawa o plikach cookie stanowi, że muszą być "ściśle konieczne". Te pliki cookie są przedstawione w poniższej tabeli. Nie będą musieli państwo zapisywać tych plików cookie, ale nadal ważne jest, aby być ich świadomym. Można zablokować pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej w sposób podany poniżej, ale prosimy mieć na uwadze, że nasze witryny mogą w tym przypadku nie działać poprawnie. Podjęliśmy wszelkie możliwe środki, aby zapewnić prywatność oraz że udzielając zgody nie będą państwo narażeni na ryzyko.

Następujące pliki cookie pierwszej strony mogą być zapisane na komputerze lub urządzeniu:

Funkcjonalne pliki cookie      Jeśli klikną państwo przycisk na banerze cookie, plik cookie uniemożliwi ponowne wyświetlenie banera. Jeśli użyją państwo formularza kontaktowego, skonfigurowany zostanie plik cookie sesji.

Google Analytics      Używamy Google Analytics do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron. Na przykład zbieramy informacje o stronie, z których przybył użytkownik i łączną liczbę odwiedzin naszej witryny. Może to obejmować informacje o lokalizacji użytkownika. Możemy korzystać z funkcji reklamowych Google Analytics Advertising do celów remarketingowych. Można wybrać nie śledznie za pomocą Google Analytics, instalując przeglądarkę blokującą Google Analytics Opt-Out w bieżącej przeglądarce, z której państwo korzystają. Dowiedz się więcej na  https://policies.google.com/privacy?hl=en

Nasze witryny korzystają z usług analitycznych od Google Analitics. Analityka witryn to zestaw narzędzi służących do zbierania i analizowania anonimowych informacji o użytkowaniu, co pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze strony internetowe. To pozwala nam ulepszać naszą stronę internetową oraz oferowane przez nas produkty i usługi. 

Oprócz oferowanych przez nas kontroli, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w swojej przeglądarce. Większość przeglądarek umożliwia wyłączanie plików cookie lub tylko plików cookie innych firm. Standardowe ustawienia są takie, że większość przeglądarek akceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o korzystanie z menu pomocy w przeglądarce internetowej lub z dokumentacji dołączonej do urządzenia.

Można wybrać usunięcie plików cookie z państwa komputera lub urządzenia w dowolnym momencie, ale można utracić dane, które pozwolą na szybsze i skuteczniejsze korzystanie z naszych stron, w tym, bez ograniczeń, ustawień logowania i personalizacji.

Zaleca się regularną aktualizację przeglądarki i systemu operacyjnego oraz korzystanie z pomocy i przewodnika twórcy przeglądarki i producenta komputera lub urządzenia, jeśli nie mają państwo pewności, jak dostosować swoje ustawienia prywatności.
15. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku pytań dotyczących danych osobowych i ochrony danych, w tym sposobu zgłaszania prośby o dostęp, mogą państwo skontaktować się z naszym referentem ochrony danych i skorzystać z następujących informacji:

Email: dpo@jadranka.hr.

Adres pocztowy: Dražica 1, 51550 Mali Lošinj

16. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niekiedy możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności. Zmiany mogą być konieczne ze względu na zmiany w prawie lub naszej działalności w sposób, który wpływa na ochronę danych osobowych.

Wszelkie zmiany bezzwłocznie zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej i zostanie przyjęte, że akceptują państwo warunki naszej Polityki prywatności po pierwszym użyciu naszej strony internetowej po zmianach. Radzimy regularne śledzenie tej strony, aby być na bierząco.

Góra strony