System Zarządzania Środowiskiem 14001 i System Zarządzania Jakością 9001

Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 12 października 2006 roku, Grupa Jadranka i Jadranka kampovi d.o.o parki kempingowe rozpoczeły realizację EMS zgodnie z normą ISO 14001:2004, który wraz z realizacją QMS zgodnie z ISO 9001:2000 stanowi nasz zintegrowany system zarządzania jakością.

System Jakości i Zarządzania Środowiskowego został ustanowiony i jest utrzymywany przez pracowników wszystkich szczebli z zarządem na czele. Mają obozwiązek stosować się do przepisów ustanowionych i obozwiązujących zasad i przepisów, rospoznawania i spełniania wymagań życzeń odbiorców, nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, odpowiedzialnego zarządzania zasobamy naturalnymi, stanowiąc zgodnie z ustalonymi procedurami i powierzonymi obowiązkami i stale zwiększania efektywności procedur i procesów biznesowych.

Nasza Misja

Zapewnić naszym klientom wszytkich domowych udogodnień w przyjemnych i zdrowych warunkach, poprzez zapewnienie jakości i przyjaznego hotelu, kempingu, usług komercyjnych i produkcję żywności.

Nasza Wizja

Być najbardziej innowacyjną organizacją na terenie Istrii i kvarner, regionie znanym w Chorwacji i na całym świecie z przyjęcia najlepszych dostępnych praktyk biznesowych i obejmującego ochronę środowiska jako kluczowej zasady.

Recertyfikacja

W 2011 roku Grupa Jadranka i Jadranka kamovi d.o.o. nabyło recertyfikację EMS zgodną z ISO 14001:2004 i recertifikacji QMS według ISO 9001:2008.

2009 Nagroda Simpatia ed Ecologia – Kemping Bijar, drugie miejsce

Włoski magazyn kempingowy wydawany przez Włoskie Stowarzyszenie (Confedercampeggio) zaprosił w 2009 obozowiczów do głosowania na najlepsze obozy kempingowe we Włoszech i Chorwacji. Parki kempingowe rywalizowały w dwóch kategoriach: Simpatia ed Ecologia za przyjazne naturze i za przyjazny w całości, a także Simpatia e Qualita za jakść i życzliwość. Klasyfikacja opierała się na kryteriach niemieckiego ADAC. W głosowaniu wzieło udział 1170 czytelników i obóz Bijar zajął drugie miejsce w kategori Simpatia ed Ecologia (Przyjazny i ekologiczny).