Booking

Kalendar
LUB

System Zarządzania Środowiskiem 14001 i System Zarządzania Jakością 9001

Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 12 października 2006 roku, Grupa Jadranka i Jadranka kampovi d.o.o. (dziś Jadranka turizam d.o.o.) parki kempingowe rozpoczeły realizację EMS zgodnie z normą ISO 14001:2004, który wraz z realizacją QMS zgodnie z ISO 9001:2000 stanowi nasz zintegrowany system zarządzania jakością, pierwsza certyfikacja odbyła się w 2008 roku. Piąta recertyfikacja została przeprowadzona w 2023 roku, a normami są: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. 

System Jakości i Zarządzania Środowiskowego został ustanowiony i jest utrzymywany przez pracowników wszystkich szczebli z zarządem na czele. Mają obozwiązek stosować się do przepisów ustanowionych i obozwiązujących zasad i przepisów, rospoznawania i spełniania wymagań życzeń odbiorców, nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, odpowiedzialnego zarządzania zasobamy naturalnymi, stanowiąc zgodnie z ustalonymi procedurami i powierzonymi obowiązkami i stale zwiększania efektywności procedur i procesów biznesowych.

Nasza Misja

Zapewnić naszym klientom wszytkich domowych udogodnień w przyjemnych i zdrowych warunkach, poprzez zapewnienie jakości i przyjaznego hotelu, kempingu, usług komercyjnych i produkcję żywności.

Nasza Wizja

Nasze kempingi i inne nasze działania są uznawane za niekwestionowanych liderów w swoich segmentach rynku.

Recertyfikacja

W 2023 roku Grupa Jadranka i Jadranka turizam d.o.o nabyło recertyfikację EMS zgodną z ISO 14001:2015 i recertifikacji QMS według ISO 9001:2015.

Góra strony