Booking

Kalendar
OF

Systeem voor het management van milieubescherming 14001 en het Systeem voor kwaliteitsmanagement 9001


Conform het directiebesluit d.d. 12.10.2006 wordt bij de Jadranka groep en alle campings van Jadranka Kampovi d.o.o.(vandaag Jadranka turizam d.o.o.)  het Systeem voor het management van milieubescherming volgens norm ISO 14001:2004 geimplementeerd. Met het Systeem voor kwaliteitsmanagement volgens norm ISO 9001:2000 maakt het deel uit van een alles dekkend geintegreerd organisatiesysteem voor kwaliteitsmanagement.  de eerste certificering was in 2008. De vijfde hercertificering vond plaats in 2023 en de normen zijn: ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. 

Het Systeem voor het management van kwaliteit en mileu is zodanig ingericht dat werknemers op alle niveaus, met aan het hoofd de directie, de verplichting hebben: de wetten en andere verplichtende voorschriften na te leven, de eisen en wensen van de gast te herkennen en te vervullen, milieuvervuiling te voorkomen, zorg te dragen voor de gezondheid en de veiligheid van mensen, verantwoordelijk om te springen met de natuurlijke hulpbronnen, te handelen volgens vastgestelde procedures en toegekende verantwoordelijkheden en voortdurend de effectiviteit van diens stappen in het zakelijke proces te verbeteren.

Missie 

Met onze campings en onze andere activiteiten staan we bekend als onherroepelijke marktleiders in onze sector.

Visie 

Wij zijn globale koplopers in deze dienstverlening. Onze successen en prestaties leveren een positieve bijdrage aan maatschappij en milieu. 

Hercertificering

In 2023 hebben Jadranka Group en Jadranka turizam d.o.o. behaalde van het Systeem voor kwaliteitsmanagement volgens norm ISO 14001:2015 en het Systeem voor kwaliteitsmanagement volgens norm ISO 9001:2015


Bovenaan pagina