Nagrade in certifikati

Sistem ravnanja z okoljem 14001 in Sistem vodenja kakovosti 9001

V skladu z odločitvijo Uprave z dne 12.10.2006, se je tako v Jadranka skupini kot tudi v vseh kampih Jadranka kampova d.o.o. pristopilo k vzpostavitvi Sistema ravnanja z okoljem v skladu z normo ISO 14001:2004, ki skupaj z implementiranim Sistemom vodenja kakovosti v skladu z normo ISO 9001:2000 tvori del celotnega organizacijskega Integriranega sistema vodenja kakovosti.

Sistem vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem je vzpostavljen in vzdrževan tako, da morajo zaposleni na vseh nivojih, z upravo na čelu, spoštovati zakone in druge zavezujoče predpise, prepoznavati in zadovoljevati zahteve ter potrebe kupcev, preprečevati onesnaževanje okolja, varovati zdravje in varnost ljudi, odgovorno gospodariti z naravnimi viri, delovati v skladu z ugotovljenimi postopki in dodeljenimi odgovornostmi, nenehno izboljševati učinkovitost svojih postopkov in poslovnih procesov.

Misija

Svojim kupcem zagotoviti prijetno in zdravo življenje, s kakovostnim in ekološko sprejemljivim nudenjem hotelskih in kamperskih storitev, nudenjem trgovskih storitev, nudenjem storitev proizvodnje hrane.

Vizija

Biti najbolj inovativna organizacija na področju Istre in Kvarnerja pri svojih dejavnostih, znana po celem svetu, na Hrvaškem pa prepoznavna po uporabi najbolj dostopne prakse in upoštevanju načela zaščite okolja.

Recertifikacija

Leta 2011 je Skupina Jadranka skupaj z Jadranka kampovima d.o.o. dosegla recertifikacijo Sistem ravnanja z okoljem v skladu z normo ISO 14001:2004 in Sistema vodenja kakovosti v skladu z normo ISO 9001:2008.

Nagrada „Simpatičnost in ekologija“ 2009 – kamp Bijar, 2. mesto

Italijanski časopis za kamping, ki ga izdaja italijansko združenje kamperjev „Confedercampeggio“ je jeseni leta 2009 organiziral glasovanje z namenom nagrajevanja najboljših italijanskih in hrvaških kampov. Glasovanje je potekalo v dveh kategorijah: „Simpatia ed Ecologia“, glede simpatičnosti in ekologije ter „Sipmatia e Qualita“, glede simpatičnosti in kakovosti.

Metodologija ocenjevanja temelji na kriterijih nemškega ADAC. Glasovalo je 1170 oseb in po pregledanih glasovih je kamp Bijar osvojil drugo nagrado v kategoriji „Simpatia ed Ecologia“.