Booking

Kalendar
ALI
Rastlinska naprava je sestavljena iz treh bazenov, ki so postavljeni kaskadno in prečiščujejo odpadno vodo. Na opisani poti preko bazenov se s pomočjo bioloških, kemijskih in fizičnih procesov voda med 95 in 99 odstotki.

Zaščita okoliša – obdelava odpadnih voda z rastlinskimi napravami

Rastlinska naprava je sestavljena iz treh bazenov, ki so postavljeni kaskadno in prečiščujejo odpadno vodo. Na opisani poti preko bazenov se s pomočjo bioloških, kemijskih in fizičnih procesov voda med 95 in 99 odstotki.

Prečiščevanje temelji na delu mikroorganizmov, ki nastajajo v korenu rastlin, ciklus prečiščevanja traja 4 dni, iz odpadnih vod se odstranijo organske in mineralne snovi, strupene snovi in bakterije fekalnega in drugega izvora. Obarvana voda se zbistri in je očiščena v takšni meri, da jo lahko spustimo v potoke, jezera in morje ali pa jih zadržimo v lužah in umetnih akumulacijah in jo uporabimo za namakanje polj ali kakšno drugo podobno funkcijo. 

Sam sistem ni potrebno vzdrževati, samo tu in tam moramo v napravi zasaditi nove rastline.

Možnosti uporabe rastlinskih naprav pravzaprav prečistijo vse odpadne vode, vendar se najbolj uporabljajo za:
 • Gospodinjstvih, v katerih je priključek na kanalizacijsko omrežje precej oddaljen in je taka naprava idealna rešitev
 • Zaščito izvirov pitne vode, podzemnih vod in jezer
 • Kondicioniranje vode za pitje
 • Prečiščevanje odpadnih vod v manjših naseljih, naseljih hiš, kampih, turističnih naseljih ipd.
 • Precejene vode iz odlagališč smeti, deponij
 • Odpadne vode z avtocest, ohranjanje narave.
V rastlinski napravi se uporabljajo izključno naravni materiali in avtohtoni organizmi, zaradi dobrega vključevanja v okolico pa se napravo uporablja v zakonsko zaščitenih naravnih območjih (rezervati, nacionalni parki, naravni parki).

Prednosti obdelave odpadnih voda z rastlinskimi napravami

 • uporaba avtohtonega rastlinja in naravnih materialov
 • ni neprijetnih vonjav 
 • naprava se odlično sklada z okolico
 • prečiščeno vodo lahko uporabimo ponovno, nizka cena izgradnje sistema glede na nekatere mehanske naprave
 • vzdrževanje naprave je poceni in enostavno
 • visok nivo prečiščevanja odpadnih vod
 • za obratovanje naprave ni potrebna ne strojna oprema in ne energija, naravno prečiščevanje.

Težimo k ekološkem pristopu prečiščevanja odpadnih voda, s čimer varujemo naravo, sam videz naprave pa ne vpliva na naravno okolje. Zaradi istega razloga prav tako izvajamo naslednje:

 • redukcija vode v sifonih umivalnika zaradi prihranka vode
 • elektrika za učinkovitejše gretje vode
 • varčne žarnice
 • recikliranje odpadkov, ki je dostopno gostom

 

na vrh strani