Booking

Kalendar
ili

Pošto je ekološki način života vrlo bitan mnogim kampistima i kamp Bijar se uključio u ekološku svijest kamperskog svijeta. Kamp je uveo ekološke pročišćavanje otpadnih voda putem biljnog uređaja.

Zaštita okoliša – obrada otpadnih voda biljnim uređajima

Biljni uređaj se sastoji od tri bazena, bazeni su kaskadno postavljeni te pročišćuju otpadnu vodu, na tom se putu pomoću bioloških, kemijskih i fizičkih procesa voda pročisti između 95 i 99 posto.

Pročišćavanje se temelji na radu mikroorganizma koji nastaju u korijenju biljaka, ciklus pročišćavanja traje 4 dana, iz otpadnih voda se odstranjuju organske i mineralne tvari, otrovne tvari i bakterije fekalnog i drugog podrijetla. Obojena voda se izbistri te je toliko pročišćena da se može pustiti u potoke, jezera i more ili zadržati u lokvama i umjetnim akumulacijama te upotrijebiti za navodnjavanje ili neku sličnu funkciju.

Sam sustav ne treba održavati, jedino povremeno zasaditi nove biljke.

Mogućnost upotrebe biljnih uređaja (zapravo pročišćavaju sve otpadne vode), a najviše se upotrebljavaju za:

 •  kućanstva kojima je priključak na kanalizacijsku mrežu poprilično udaljen, uređaj je idealno rješenje
 •  zaštitu izvora pitke vode, podzemnih voda i jezera
 •  kondicioniranje vode za piće
 •  pročišćavanje otpadnih voda manjih naselja, skupina kuća, kampova, turističkih naselja, farmi i sl.
 •  procjedne vode iz odlagališta smeća, deponija
 •  otpadne vode s autocesta, očuvanje prirode

U biljnom uređaju koriste se isključivo prirodni materijali i autohtoni organizmi, a zbog dobrog uklapanja u krajolik, uređaj se koristi u zakonski zaštićenim područjima prirode (rezervati, nacionalni parkovi, parkovi prirode).

Prednosti obrade otpadnih voda biljnim uređajima

 • uporaba autohtonog bilja i prirodnih materijala
 • nema neugodnih mirisa
 • uređaj se idealno uklapa u okoliš
 • pročišćena voda može se ponovo upotrijebiti, niska cijena izgradnje sustava u odnosu na neke mehaničke uređaje
 • održavanje uređaja jeftino je i jednostavno
 • visok stupanj pročišćavanja otpadnih voda
 • za pogon uređaja nije potrebna strojarska oprema ni energija, prirodno pročišćavanje

Težimo ekološkom pristupu pročišćavanja otpadnih voda, čime čuvamo prirodu, a sam izgled uređaja ne narušava estetiku prirode. Iz istog razloga također provodimo sljedeće:

 • redukcija vode u slavinama umivaonika radi uštede vode
 • struja za učinkovitije grijanje vode
 • štedne žarulje
 • recikliranje otpada koje je dostupno gostima

vrh stranice