Uvjeti korištenja | Kamp Bijar

Booking

Kalendar
ili
Pristupom stranicama Jadranka turizma d.o.o. te upotrebom ili preuzimanjem bilo kojeg sadržaja ili njezina dijela slažete se i prihvaćate u nastavku navedene uvjete:

  • Objavljene stranice i informacije na njima upotrebljavajte isključivo na vlastiti rizik; Jadranka turizam d.o.o. ne preuzimaju nikakvu odgovornost za eventualno objavljene pogrešne podatke.
  • Ove stranice intelektualno su vlasništvo Jadranka turizma d.o.o. Svaki sadržaj je zaštićen i u vlasništvu je Jadranka turizma d.o.o.
  • Objavljeni sadržaj na internetskoj stranici ne smije se distribuirati ili na bilo koji način iskoristiti za komercijalne svrhe bez pismenog odobrenja Jadranka turizma d.o.o. ili upotrijebiti na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Jadranka turizmu d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Podaci, fotografije i informacije mogu se koristiti samo za privatne svrhe individualnog korisnika uz poštovanje autorskih prava te prava trećih osoba u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Hrvatski sudovi isključivo su mjerodavni za sve sporove i zahtjeve koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.
  • Jadranka turizam ne jamče da je sadržaj na ovim stranicama primjeren ili korisnički dostupan na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup njima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup stranicama s navedenih lokacija samovoljan te na odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.
  • Informacije na stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja, međutim Jadranka turizam d.o.o. upozoravaju da postoji mogućnost odstupanja točnosti podataka pohranjenih na stranicama u trenutku kad im korisnik pristupa. Jadranka turizam d.o.o. nisu odgovorni za bilo kakve posljedice ili štete nastale upotrebom informacija s internetske stranice. Jadranka turizam d.o.o. zadržavaju pravo ažuriranja ili izmjene podataka bez prethodne najave.
  • Jadranka turizam d.o.o. odriču se svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati zbog, ili je na bilo koji način vezana za uporabu ove internetske stranice, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloporabom sadržaja ove stranice te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili trećoj strani u vezi s uporabom ili zloporabom ove internetske stranice.
  • Ova internetska stranica sadržava dokumente, podatke i veze do drugih internetskih stranica kreiranih od trećih osoba koje će se, kada god je to moguće, kao takve označivati. Jadranka kampovi d.o.o. nemaju nadzor nad navedenim podacima te se odriču svake odgovornosti za točnost i dostupnost podataka na stranicama trećih osoba.
  • Prije eventualnog postavljanja veze na vaše internetske stranice molimo vas da od Jadranka turizma d.o.o. zatražite odobrenje.
  • Zabranjeno je bilo kakvo korištenje, reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranice Jadranka turizma d.o.o. i dizajna loga Jadranka turizma d.o.o. u vlasništvu Jadranka turizma bez izričitog dopuštenja Jadranka turizma d.o.o. Podaci, informacije i dokumenti objavljeni na stranicama smiju se koristiti samo za osobne potrebe, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba, osim u slučaju drukčijeg sporazuma.
vrh stranice