Booking

Kalendar
ili
Prijava
Prigodom ulaska dužni ste se prijaviti na recepciji uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice. Svaka neprijavljena osoba zatečena u kampu plaća kaznu u iznosu od 750,00 kn
Izbor mjesta
Ukoliko kamp mjesto odabirete sami, molimo vas da budete obazrivi prema gostima koji već kampiraju.
Broj koji ste prilikom prijave dobili postavite na vidno mjesto šatora ili prikolice, a propusnicu za auto na vidno mjesto vjetrobrana automobila. Za izgubljeni broj ili ključ bit ćemo prinuđeni naplatiti kaznu prema našem cjeniku.
Kampiranje na numeriranim kamp jedinicama moguće je isključivo uz odobrenje recepcije.
Instalacije
Električnu energiju koristiti samo za male potrošače. Upotreba električnog kuhala i električnog roštilja je dozvoljena. Uključivanje ili isključivanje priključaka moguće isključivo od strane ovlaštene osobe kampa.
Iznajmljene rashladne ormariće (frigo box) dužni ste držati čistim, urednim i stalno zaključanim te čuvati ključ. Temperatura rashladnih ormarića je + 5°C te se u njima ne mogu čuvati riba i meso.
Vrijeme noćnoga mira
U vrijeme noćnog mira od 23:00 h do 07:00 h nije dozvoljena buka. Ukoliko stignete u kamp poslije 23 sata možete se smjestiti na parkiralište. Tijekom noćnoga mira (nakon 23 sata) nije dozvoljen ulazak ni kretanje vozilima po kampu. Ne dozvoljava se upotreba radio i TV prijemnika, glazbenih instrumenata, kao ni vikanje i pjevanje.
Promet u kampu
Najveća dopuštena brzina vozila je 15 km/h.
Higijena
Molimo vodite brigu o čistoći prostora kojeg koristite. Skupljajte svoj otpad u plastične vrećice i ne ostavljajte ga nigdje drugdje osim u kontejnerima za smeće koji se nalaze kraj recepcije. Prostorije u sanitarijama ostavljajte onakvim kakvim biste ih željeli pronaći. Pranje posuđa i rublja dozvoljeno je u samo za to predviđenim prostorijama. Čuvajte borove, ne oštećujte ih predmetima (čavli, kamenja...). Nakon korištenja, kamp mjesto ostavljajte urednim za slijedećeg gosta koji će mjesto koristiti. Zabranjeno je betoniranje, ograđivanje ili zatvaranje prolaznih putova, naročito pristupe obali i moru.
Vlasnici pasa
Psi se moraju držati na uzici i biti pod nadzorom vlasnika.
Zabranjeno je plivanje i kupanje pasa na plaži.
Molimo počistite za svojim psom.
Plovila

Vlasnici su svoja plovila dužni prijaviti Lučkoj ispostavi u Cresu ili Lošinju. Do 300 m udaljenosti od obale dozvoljeno je kretanje na vesla ili minimalnom brzinom motora.
Upotreba jet-skija nije dozvoljena.
Pranje automobila i plovila nije dozvoljeno.

Prikolice za brodove mogu se parkirati samo u za to namijenjenom prostoru.

Pošta
Pošta dolazi ponedjeljkom, srijedom i petkom. Ne dolazi blagdanima. Možete je preuzeti na recepciji. Telegrame dostavljamo samo u izuzetnim slučajevima.
Požari
Zbog opasnosti od požara zakonom je zabranjeno loženje vatre. Vašom pažnjom pridonosite većoj zaštiti od požara: ugasite opušak od cigarete, ne bacajte neugašenu šibicu, ugasite upaljenu svijeću prije spavanja. Kamp Bijar ima predviđeni prostor za roštiljanje na zajedničkom roštilju.
Zabranjeno je unošenje lako zapaljivih ili eksplozivnih tvari unutar kampa.
Prva pomoć
Možete dobiti u turističkoj ambulanti u Nerezinama.
Vrijednosti
Sve vrijednosti ( novac, nakit ) možete deponirati u sefu na recepciji. Uprava kampa ne preuzima odgovornost za vrijednosti ostavljene u šatorima ili kamp kućicama.
Molimo Vas da sve pronađene stvari predate na recepciji kampa.
Plaćanje i odlazak
Računi se naplaćuju na dan odlaska ili dan ranije. Molimo, vratite ključ, magnetsku karticu i broj parcele prilikom plaćanja računa. Odlazak je do 12.00 sati. Za napuštanje kampa poslije toga vremena prinuđeni smo naplatiti još jedan dan boravka u kampu. Molimo za poštivanjem radnog vremena blagajne koje je istaknuto na recepciji kampa.

Gostima koji se ne pridržavaju ovog kućnog reda kao i gostima koji svojim ponašanjem uznemiruju druge goste, otkazuje se korištenje usluge smještaja.

Knjiga žalbe i knjiga dojmova nalaze se na recepciji kampa.
vrh stranice