Booking

Kalendar
ALI
Prijava
Ob vstopu ste se dolžni prijaviti na recepciji in predati osebno izkaznico ali potni list. Vsaka neprijavljena oseba v kampu mora plačati kazen v znesku 750,00 kn.
Izbira kampirnega mesta in postavljanje šotora ali predšotora
V kolikor boste kampirno mesto izbrali sami vas prosimo, da ste obzirni do gostov, ki že kampirajo. Številko, ki jo boste prejeli ob prijavi, postavite na vidno mesto na šotoru ali prikolici, prepustnico pa na vidno mesto na vetrobranskem steklu avta. Za izgubljeno številko ali ključ vam bomo morali zaračunati kazen v skladu z našim cenikom. Kampiranje na oštevilčenih kampirnih enotah je možno samo ob predhodni odobritvi recepcije.
Inštalacije
Električno energijo se lahko uporablja samo za manjšo porabo. Uporaba električnega kuhalnika in električnega žara je dovoljena. Vklop in izklop priključkov lahko naredi samo za to pooblaščena oseba iz kampa. Najete hladilne omarice (frigo box) morate obvezno čistiti, jih primerno vzdrževati ter zaklepati in hraniti ključ. Temperatura hladilnih omaric je + 5 °C in v njih ne smete hraniti rib in mesa.
Čas počitka
Nočni mir v kampu traja od 23. do 7. ure. V kolikor prispete v kamp po 23. uri, se lahko nastanite na parkirišču. V času trajanja nočnega miru (po 23. uri) vstop v kamp in vožnja z vozili po kampu nista dovoljena, ravno tako ni dovoljena uporaba radia in TV sprejemnika ter glasbenih inštrumentov, prepovedano pa je tudi vpitje in petje.
Promet v kampu
Najvišja dovoljena hitrost vozil je 15 km/h.
Higiena
Prosimo vas, da skrbite za čistočo na vašem prostoru. Svoje odpadke zbirajte v plastične vrečke in jih ne puščajte nikjer drugje kot v kontejnerjih za smeti, ki se nahajajo zraven recepcije. Vse prostore v sanitarijah pustite za seboj v takšnem stanju, kot bi si želeli, da bi jih dobili vi. Pranje posode in perila je dovoljeno v za to namenjenih prostorih. Pred odhodom pustite te prostore takšne, kot so bili ob vašem prihodu. Ohranjajte nasade in zelenje v kampu. Ne trgajte vej, grmovja in stebel. Ne zabijajte žebljev v stebla. Prepovedano je betoniranje, ograjevanje ali zapiranje prehodnih poti, še posebej dostopov do obale in morja, ne jemljite proda ali peska s plaž.
Lastniki psov
Pse morate imeti obvezno na vrvici in pod nadzorom lastnika.
Prepovedano je kopanje in pranje psov na kopališču.
Poskrbite, da pes s svojimi iztrebki ne bo onesnaževal kampa, zato vedno počistite za njim.
Plovila

Lastniki plovil morajo svoja plovila obvezno prijaviti Pristaniški izpostavi v Cresu ali Lošinju.
Do 300 m oddaljenosti od obale je dovoljena vožnja plovil na vesla ali z minimalno hitrostjo motorja.
Uporaba vodnega skuterja ni dovoljena. 
Pranje avtov in plovil ni dovoljeno.

Prikolice za ladje lahko parkirajo samo v prostoru, ki je temu namenjen.

Pošta
Pošta prihaja ob ponedeljkih, sredah in petkih. Ob praznikih pošte ni. Prevzamete jo lahko na recepciji. Telegrame dostavljamo samo v izrednih primerih.
Požari 
Zaradi nevarnosti požara je kurjenje ognja z zakonom prepovedano. Bodite skrbni in dodajte svoj prispevek k večji zaščiti pred požarom: ugasnite ogorek, ne odvrzite prigane vžigalice, prižgano svečo ugasnite preden odidete spat. Kamp Bijar ima predviden prostor za žar na skupnem žaru.
V kamp je prepovedano vnašati lahko vnetljive ali eksplozivne snovi.
Prva pomoč
Prva pomoč je na voljo v turistični ambulanti v mestu Nerezine.
Dragocenosti
Vse dragocenosti (denar, nakit) lahko deponirate v sefu na recepciji. Uprava kampa ne prevzema odgovornosti za dragocenosti, ki jih pustite v šotorih ali kamp hišicah.
Prosim vas, da vse najdene stvari oddate na recepciji kampa.
Plačilo in odhod
Plačilo vseh storitev je možno na dan odhoda in dan prej, v delovnem času blagajne, ki je navedeno na recepciji. Prosimo, da ko plačate račun, vrnete ključ, magnetsko kartico in številko parcele. Prostor za kampiranje sprostite najkasneje do 12:00 ure, v nasprotnem primeru bomo prisiljeni zaračunati dodaten dan bivanja.

GOSTOM, KI NE BODO UPOŠTEVALI HIŠNEGA REDA IN TEH DOLOČIL, LAHKO UPRAVA ODPOVE GOSTOLJUBLJE.

Upamo, da boste zadovoljni z bivanjem v kampu, svoje pripombe ali reklamacije vpišite v Knjigo vtisov ali Knjigo pritožb, ki se nahajata na recepciji.
na vrh strani