Booking

Kalendar
OF
Het plantaardige zuiveringssysteem bestaat uit drie trapsgewijs geplaatste bassins. Het afvalwater wordt er met behulp van biologische, chemische en fysische processen voor 95-99% gezuiverd

Milieubescherming – reiniging van afvoerwater met plantaardige inrichting 

Het plantaardige zuiveringssysteem bestaat uit drie trapsgewijs geplaatste bassins. Het afvalwater wordt er met behulp van biologische, chemische en fysische processen voor 95-99% gezuiverd.

Reiniging vindt plaats door micro-organismen die ontstaan in de plantenwortels. Het beslaat een cyclus van 4 dagen om uit het afvalwater organische en minerale stoffen, gifstoffen en faecaliën en andere bacteriën te verwijderen. Het water wordt helder en zo schoon dat het door kan stromen naar beken, meren en de zee. Ook kan het in plassen of accumulatiemeren wordt opgeslagen of gebruikt worden voor irrigatie e.d.

Het systeem zelf hoeft niet te worden onderhouden.

Er moeten alleen af en toe nieuwe planten worden geplant. Deze plantaardige installatie zuivert al het afvalwater, maar het meest in geval van:

 • huishoudens waarvan aansluiting op de riolering vanwege de afstand moeilijk te realiseren is; voor hen is deze installatie de ideale oplossing.
 • bescherming van bronnen met drinkbaar water, ondergrondse wateren en meren
 • het drinkbaar maken van water
 • zuivering van afvalwater in kleine dorpen, gehuchten, op campings, vakantiecomplexen e.d.
 • doorlekkend water van vuilnisbelten en afvaldepots
 • afvalwater van autowegen, milieubescherming.

In de plantaardige installatie worden uitsluitend natuurlijke materialen en autochtone organismen gebruikt en omdat het goed in het landschap kan worden ingepast, wordt de installatie gebruikt in wettelijk beschermde natuurgebieden, zoals reservaten en nationale parken.

Voordelen van de reiniging van afvoerwater met een plantaardige inrichting

 • gebruik van autochtone planten en natuurlijke materialen
 • geen onaangename geuren 
 • de installatie voegt zich ideaal in de natuur
 • gezuiverd water kan nogmaals worden gebruikt, lage prijs voor inbouw van het systeem in vergelijking met mechanische installaties
 • onderhoud van de installatie is goedkoop en eenvoudig
 • hoog reinigingsniveau van het afvalwater
 • voor de inwerking stelling van de installatie is geen machine of energie nodig, natuurlijke zuivering

Wij streven naar een ecologische benadering van de afvalwaterzuivering. Daarmee behouden we de natuur en de natuurlijke esthetica blijft intact. Daarom doen wij het volgende:

 • reductie van water uit kranen bij wasbakken om water te besparen 
 • elektriciteit voor efficiëntere verwarming van water
 • energiebesparende lampen
 • recycleren van afval van gasten

Bovenaan pagina